Grøn rute - 11,5 km

Løberne starter ved klubhuset og løber op ad Præstebakken til krydset ved Forsamlingshuset. Her løbes til venstre op forbi Nordstjernen og Sparkær Kirke (Borrisvej).

Ved enden af Borrisvej (t-kryds) løbes til højre, og herefter går turen via Bakkelyvej under jernbanen, og kort efter viadukten løbes til højre op ad den første djævlebakke forbi Sct. Laus Kilde. Herefter når løberne til et t-kryds, hvor der løbes til højre og ca. 200 m. fremme et nyt t-kryds, hvor der løbes til venstre.

Så nærmer løberne sig byen, men ved næste t-kryds løbes til venstre ad Foldbjergvej. Næste drej sker tæt på Foldbjerggård, hvor der løbes til venstre. Herefter ligeud, indtil pilene mod venstre viser løberne ned ad en sti tilbage til Bakkelyvej, hvor der løbes til venstre. Så går turen tilbage gennem jernbaneviadukten, og efter det gule hus på venstre siden af vejen løbes til venstre op ad den anden djævlebakke.

Heroppe står de famøse skilte, der blev vendt i 2009, men her løbes (uanset om pilene peger op i luften) til venstre og kort efter til højre, hvorefter man løber ind mod byen. Ved næste t-kryds løbes til højre, og løberne kan nu se Østervang og byen. Ved Gravhøjvej løbes ligeud ad Østervang, og løberne når frem til t-kryds ved Langgade. Her løbes til højre, og kort efter ses krydset ved Forsamlingshuset.

Her drejer løberne til højre og løber igen op forbi Nordstjernen og Sparkær Kirke og videre ned i Bakkely. Når t-krydset nås denne gang, løbes der til venstre (det grønne skilt er i mellemtiden vendt) forbi den gamle kirkegaåd og videre til Sandbækvej (asfalteret vej), der krydses.

Herefter løbes ligeud, indtil skiltet viser til venstre af Enrico Dalgas Vej. Herfra går det ligeud til målet ved klubhuset.

(Billede På vej ind mod Sparkær på 7,6 km og 11,5 km ruterne:)

Se ruten på kort her(PDF)